تماس با ما

آدرس پستی: ایران - قم - پردیسان- دفتر نشریات دانشگاه ادیان و مذاهب

پاسخگویی تلفنی: هر روز ساعت 9 تا 11 به جز پنجشنبه ها - 02532802610- داخلی 411