اخبار و اعلانات

معرفی نشریه تازه تاسیس Study of Interreligious Relations
1400-04-23

Study of Interreligious Relations

محورهای مقالات:
1.  استعمار، امپریالیسم و روابط بین دینی
2.  محیط زیست و روابط بین دینی
3.  ژئوپلیتیک فرقه‌گرایی
4.  کاوش‌های تاریخی درباره نزاع و آشتی دینی
5.  مهاجرت، ادغام فرهنگی و روابط بین دینی
6.  گفت‌وگوی بین دینی و لیبرالیسم، سکولاریسم، فاشیسم، بنیادگرایی و غیره
7.  روابط بین دینی و نسل‌کشی
8.  پاسخ‌های بین دینی به فجایع و همه‌گیری‌ها
9.  پاسخ‌های بین دینی به مسأله زنان، حقوق اقلیت‌ها، فقر، جنگ و تروریسم
10.  موانع قانونی و الاهیاتی در روابط بین دینی
11.  اختلاف‌نظر، تکثر دینی و روابط بین دینی
12.  قدرت، عدم شمول و روابط بین دینی