اخبار و اعلانات

معرفی نشریه تازه تاسیس پژوهشنامه فلسفه
1400-04-23

پژوهشنامه فلسفه

محورهای مقالات:
1- فلسفه اسلامی و متافیزیک
2- فلسفه تطبیقی
3- کلیات فلسفه تحلیلی
4- فلسفه اخلاق و فلسفه دین
5- فلسفه ذهن و معرفت شناسی
6- کلام و الهیات