انتقادات و پیشنهادات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما اساتید، دانشجویان، و محققان گرامی در خصوص هر بخش از فعالیت‌های نشریات، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خود یاری خواهد رساند. لذا، شما می‌توانید انتقادات و پیشنهادات خود را مستقیماً با مدیر دفتر نشریات، جناب آقای دکتر ابراهیم قاسمی در میان بگذارید.

شماره تماس: 32802610 25 98+   داخلی 411 

روزهای یکشنبه و چهارشنبه

پست الکترونیکی: ebrahimqasemikashani@gmail.com